Speedtest Speedtest
Mediaroom Ucom LLC
My Ucom Ucom LLC
U!Pay Ucom LLC
U!TV Full Catch Up

U!TV Full Catch Up

Դ 9.500/ամիս

161 (ներառյալ 5 HD) ալիք

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ
phone-icon
U!TV Full

U!TV Full

Դ 8.500/ամիս

161 (ներառյալ 5 HD) ալիք, որոնցից 50-ը՝ առանց catch up հնարավորության

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ
phone-icon
U!TV Select

U!TV Select

Դ 2.500/ամիս

ներառում է 52 հիմնական ալիք և ցանկացած ալիք ավելացնելու հնարավորություն

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ
phone-icon


Բարի գալուստ Ucom առցանց օգնություն:

Մուտքագրեք Ձեր տվյալներն, ընտրեք զրույցի թեման և մենք կփորձենք օգնել Ձեզ: