uPhone Corporate 2500

uPhone Corporate 2500

Դ 4/րոպե

Զանգեր դեպի Ucom 060 կոդով ֆիքսված ցանցեր

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ

 

phone-icon
ավելին
uPhone Corporate 3800

uPhone Corporate 3800

Դ 1/րոպե

Զանգեր դեպի Ucom 060 կոդով ֆիքսված ցանցեր

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ

 

phone-icon
ավելին

Բարի գալուստ Ucom առցանց օգնություն:

Մուտքագրեք Ձեր տվյալներն, ընտրեք զրույցի թեման և մենք կփորձենք օգնել Ձեզ: