uTV Extra

uTV Extra

Դ 4.900/ամիս

133 ալիք (ներառյալ 34 HD ալիք) և ցանկացած նոր ալիք ավելացնելու հնարավորություն 

 

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ
phone-icon
uTV Prime

uTV Prime

Դ 9.500/ամիս

195 (ներառյալ 55 HD) ալիք

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ
phone-icon
uTV Full

uTV Full

Դ 8.500/ամիս

181 (ներառյալ 43 HD) ալիք, որոնցից 50-ը՝ առանց catch up հնարավորության

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ
phone-icon
uTV Select

uTV Select

Դ 2.500/ամիս

ներառում է 64 հիմնական ալիք (ներառյալ 24 HD) և ցանկացած ալիք ավելացնելու հնարավորություն

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

  • զանգահարելով

011 444 444

  • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ
phone-icon


Բարի գալուստ Ucom առցանց օգնություն:

Մուտքագրեք Ձեր տվյալներն, ընտրեք զրույցի թեման և մենք կփորձենք օգնել Ձեզ: