Ucom app Ucom LLC
Ukid Ucom LLC
Mediaroom Ucom LLC
 U!Net Premier

 U!Net Premier

Փաթեթները նախատեսված են այն գրասենյակների համար, որոնք օգտագործում են 10 և ավել համակարգիչ

 

 • U!Net Premier  Starter
 • U!Net Premier  Basic
 • U!Net Premier Ultra

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

 • զանգահարելով

011 444 444

 • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ

 

phone-icon
ավելին
U!Net Enterprise

U!Net Enterprise

Փաթեթները նախատեսված են այն գրասենյակների համար, որոնք օգտագործում են մինչև 10 համակարգիչ

 

 • U!Net Enterprise Starter
 • U!Net Enterprise Basic
 • U!Net Enterprise Ultra
 • U!Net Enterprise Highway

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

 • զանգահարելով

011 444 444

 • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ

 

phone-icon
ավելին
U!Net Soho

U!Net Soho

Փաթեթները նախատեսված են այն գրասենյակների համար, որոնք օգտագործում են մինչև 3 համակարգիչ

 

 • U!Net Soho Starter
 • U!Net Soho Basic
 • U!Net Soho Ultra
 • U!Net Soho Highway

Դուք կարող եք ձեռք բերել այս ծառայությունը

 • զանգահարելով

011 444 444

 • այցելելով մեր վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ

 

phone-icon
ավելին

Բարի գալուստ Ucom առցանց օգնություն:

Մուտքագրեք Ձեր տվյալներն, ընտրեք զրույցի թեման և մենք կփորձենք օգնել Ձեզ: