COVID19 COVID19
Ucom app Ucom LLC
Ukid Ucom LLC
Mediaroom Ucom LLC
uPay Ucom LLC
uDoctor Ucom LLC
Սպասարկման կենտրոնների աշխատանքային գրաֆիկը տոնական օրերին

Սպասարկման կենտրոնների աշխատանքային գրաֆիկը տոնական օրերին

30/12/2018

Դեկտեմբերի 31-ից hունվարի 07-ը սպասարկման կենտրոններն աշխատելու են տոնական գրաֆիկով, իսկ հունվարի 08-ից կվերսկսեն իրենց աշխատանքը բնականոն գրաֆիկով:
Դեկտեմբերի 31-ին բոլոր սպասարկման կենտրոնները աշխատելու են մինչև ժամը 15:00-ը, բացառությամբ ստորև աղյուսակում ընդգրկված սպասարկման կենտրոնների:
 
Վաճառքի և սպասարկման կենտրոն
31.12.2018 թ.
Սկիզբ
Ավարտ
ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա թիվ 1
9:00
18:00
ք. Երևան, Րաֆֆու 39/4
9:00
18:00
ք. Երևան, Բագրատունյաց 16/115
9:00
18:00
ք. Երևան, Գայի 17/3
9:00
18:00
ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 5ա
9:00
18:00
ք. Երևան, Դավթաշեն 4 թղմ. 25/5 (Yerevan City)
9:00
18:00
ք. Երևան, Արշակունյաց 34(Yerevan Mall)
9:00
18:00
ք. Երևան, Կոմիտաս 30
9:00
18:00
ք. Երևան, Ամիրյան 4/7
9:00
18:00
Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Սայաթ-Նովա փող.
9:00
18:00
Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 61
9:00
18:00
 
Զվարթնոց օդանավականի սպասարկման կենտրոնը տոնոկան բոլոր օրերին կաշխատի 24/7 ռեժիմով՝ ընդմիջելով իր աշխատանքը միայն դեկտեմբերի 31-ին` 22:00-03:00-ը:
Հունվարի 4-ից բոլոր սպասարկման կենտրոնները աշխատելու են բնականոն գրաֆիկով, բացառությամբ Հյուսիսային պողոտա և Ամիրյան մասնաճյուղերի:
Հյուսիսային պողոտայի մասնաճյուղը կաշխատի հետևյալ գրաֆիկով՝
 
 
31.12.18 – 09:00-18:00
01.01.19 – 13:00 – 19:00
02.01.19 – 12:00 - 22:00
03.01.19  - 12:00 – 22:00
04.01.19 – 07.01.19 – 10:00 – 24:00
 
Ամիրյանի մասնաճյուղը կաշխատի հետևյալ գրաֆիկով՝
 
31.12.18 – 09:00-18:00
01.01.19 – 03.01.19 – չի աշխատելու
04.01.19 – 07.01.19 – 10:00 – 22:00

Welcome to Ucom live chat!

Enter your information and choose the conversation topic to see how we can help You.